10 razlogov ZA uporabo videoposnetkov v vašem marketingu

Video vsebine so močno orodje, ki lahko pozitivno vpliva na povečanje obiskanosti in priljubljenosti vaše spletne strani. Z video blogi na vaši spletni strani, boste poskrbeli za bolj dinamično spletno mesto. Preko blogov lahko s svojimi strankami delite svoje znanje, izkušnje, jim predstavljate nove ideje itd. S povečanjem obiskanosti vaše spletne strani, pa boste pridobili tudi nekaj novih kupcev in tako še povečali svojo prodajo.

Zakaj torej uporabljati video na svoji spletni strani:

1. Uporabljajte videoposnetke za povečanje števila obiskov na vaši spletni strani
Iskalniki obožujejo video vsebine. Seveda je potrebno objaviti video vsebine v skladu z SEO video optimizacijo. Pri objavi vaših video upoštevajte naslednje:

 • Uporabljajte ciljne ključne besede v naslovih in označevanju videoposnetkov pri objavi;
 • Ustvarjajte različne video posnetke in video bloge, ki so prilagojeni različnim iskalnikom;
 • Z izmenjavo videoposnetkov (vaše objavljajo drugi in vi objavljate video bloge drugih) povečate povezave na vašo spletno stran in s tem povečate število obiskovalcev na vaši spletni strani.

2. Z uporabo video vsebin izboljšate svojo spletno stran
Z uporabo video blogov na spletni strani boste statično spletno mesto naredili bolj dinamično in zanimivo za nove obiskovalce. Na spletni strani lahko objavljate različne videoposnetke, kot so:

 • Ustvarite promocijske videoposnetke, s katerimi obiskovalcem predstavite svoje podjetje;
 • Ustvarite video turo, sprehodite se po vaši spletne strani, s tem videom boste obiskovalcem predstavili, kje na spletni strani lahko najdejo določene informacije (še posebej če imate precej kompleksno spletno stran z veliko vsebinami);

3. Delite svoje znanje z video blogi
Veliko podjetji je ustvarilo tržno nišo ravno z objavljanju video blogov, v katerem so delili svoja strokovna znanja o določeni temi. S tem so pridobili na kredibilnosti in verodostojnosti. Obiskovalci pa so pridobili poglobljene informacije in nova znanja iz določenega področja.

 • Izdelajte video bloge o novostih iz vaše branže, o novih spoznanjih in odkritjih;
 • Objavite tudi video vsebine drugih avtorjev, ki so povezani z vašo panogo in vašimi izdelki.

4. Uporaba videa za predstavitev vaših izdelkov in storitev
Kratki predstavitveni video posnetki so eni izmed najbolj gledane video vsebine na spletu. Podjetja tovrstne vidoeposnetke uporabljajo za izobraževanje svojih kopcev o uporabi svojih izdelkov, ter kako prihraniti čas in denar za storitve. Podjetja tovrstne video bloge uporabljajo za navodila, kako se njihov izdelek uporablja ali namenesti, inštalira itd…

 • Zelo priporočljivo je, da z videom strankam predstavite svoj izdelek v akciji;
 • Spodbujajte vaše kupce, da delijo izkušnje o vašem izdelku preko videoposnetkov.

5. Ustvarite videoposnetki, s katerimi izstopate iz konkurence
Spletni video je vse bolj priljubljen, vendar se še vedno veliko podjetij ne poslužuje tega medijskega kanala. Če vaši konkurenti še ne uporabljajo video za spletno komuniciranje, je to vaša priložnost, da stopite iz povprečja vaših konkurentov.

 • Dodajte video na svojo poslovno vizitko v spletnih imenikih;
 • Promovirajte svoje videoposnetke in video bloge na lokalnih spletnih straneh;
 • Razširite gledanost vaših videoposnetkov tako, da spodbujate obiskovalce, da delijo vaše videoposnetke preko družabnih omrežij in drugih spletnih mestih.

6. Uporabite videiposnetke za pospeševanje prodaje
Veliko uspešnih podjetij pripravi poseben oglas, ki informira kupce o prihajajočih novih izdelkih ali izboljšavi obstoječih. Prav tako lahko uporabite video za oglaševanje tržnih akcij:

 • Uporabite video za prikaz novih izdelkov, njihove prednosti, izboljšave;
 • Vključite promocijsko kodo znotraj video posnetka in nagradite svoje kupce s popustom ali praktično nagrado;
 • Uporabite video za obveščanje vaših kupcev o prihajajočih akcijah, dogodkih in nagradnih igrah.

7. Sodelujte s svojimi kupci in poslovnimi partnerji
Videoposnetke lahko uporabite tudi kot interaktivni medij med podjetjem in kupci. Omogočite vašim kupcem, da na vaši spletni strani objavijo video o njihovi izkušnji z vašimi izdelki in storitvami.

 • Organizirajte video natečaj za promocijo vaše blagovne znamke in spodbudite vaše obiskovalce k sodelovanju;
 • Spodbudite uporabnike vaših izdelkov, da vam pošljejo video, kako uporabljajo vaše izdelke; – Dogovorite se s svojimi poslovnimi partnerji in kupci, da vaše videoposnetke objavljajo tudi na njihovih spletnih straneh, tako si širite mrežo vašega občinstva.

8. Z videoposnetki spodbujate obiskovalce k ponovnemu obisku spletne strani
Z rednim objavljanjem zanimivih videoposnetkov na vaši spletni strani spodbujate obiskovale, da se pogosteje vračajo na vašo spletno stran.

 • Izdelajte si uredniški koledar in redno objavljajte video bloge z zanimivimi vsebinami;
 • Uporabite RSS za posredovanje informacij o novih video blogih;
 • Uporabite video za promoviranje poslovnih dogodkov in prihajajoče aktivnosti v vašem poslu.

9. Z uporabo videa dajte vašemu podjetju osebno noto
Video je eden od najboljših medijev, kako lahko svojim kupcem predstavite ljudi, ki ustvarjajo vaše podjetje. Tako boste brezosebno komunikacija preko digitalnih medijev pretvorili v bolj osebno. To lahko dosežete na več načinov:

 • Izdelajte kratek video pozdrav obiskovalcem spletne strani, to naj opravi predstavnika podjetja (direktor, predsednik uprave ali kakšna druga pomembna oseba iz podjetja);
 • Video predstavitev vodstva in zaposlenih v podjetju;
 • Video izjave vaših kupcev in poslovnih partnerjev o pozitivni izkušnji poslovanja z vami.

10. Z objavo videoposnetkov do dodatnega zaslužka
Če imate prave in zanimive video vsebine, lahko z objavo videoposnetko na spletni strani zaslužite bistveno več denarja. Obstaja več načinov za zaslužek z objavo videoposnetkov:

 • Postrezite obiskovalce z zabavnimi videoposnetki, to vedno vžge;
 • Tržite oglase na vaših videoposnetkih;
 • Poiščite sponzorje za priljubljene videoposnetke in tako zaslužite dodaten denar.

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag.

Komponente medijske strategije

Katera so glavna področja, ki jih vključuje medijska strategija?

Medijska strategija je načrt aktivnosti, s katerimi bo podjetje doseglo svojo ciljno občinstvo in s tem posredno povečalo prepoznavnost ter možnost za prodajo. Ko poskušamo pridobiti pozornost na ciljnem trgu, je potrebno poznati natančne demografske značilnosti naše ciljne skupine in na kakšen način si bomo pridobili njihovo pozornost.

Pri izdelavi medijske strategije v marketingu, je potrebno upoštevati nekatere ključne komponente, in sicer:
– Opredelite, kdo je vaše ciljno občinstvo ter do so ciljni kupce in trgi;
– Postavite si merljive in dosegljive cilje;
– Določite proračun za izvajanje medijske strategije;
– Analizirajte rezultatov preteklih let;
– Kakšno medijsko strategijo izbrati,

Opredelite svojo ciljno občinstvo in ciljne kupce

Za uspešno medijsko strategijo je zelo pomembno, da poznamo, kdo je naše občinstvo (koga nagovarjamo) in kdo so naši kupci. Bolje, ko boste poznali značilnosti vašega ciljnega občinstva in kupcev, lažje boste prilagodili strategijo glede na njihove značilnosti, potrebe in navade. Pri poznavanju vašega občinstva je potrebno poznati demografske in geografske značilnosti. Zelo pomembno je poznati značilnosti vašega občinstva, kje in kako izkoriščajo svoj prosti čas, kakšne medije spremljajo in kako jih najlažje dosežemo s svojim tržnim komuniciranjem.

Na primer: če so naše ciljno občinstvo mladi med 15 in 30 letom, potem jih bomo najbolje dosegali preko elektronskih medijev in družbenih omrežij.

Postavite si realne, merljive in dosegljive cilje

Zelo pomembna komponenta pri oblikovanju strategije je tudi določitev ciljev. Cilji morajo biti realni, merljivi in dosegljivi. Če si zastavite cilj, da želite povečati prodajo, boste cilj sicer dosegli, ampak boste težko ocenili, kako uspešni ste bili. Če si zastavite cilj, da želite povečati prodajo za 20% v tekočem poslovnem letu, imate že bolj konkretno zastavljen cilj. Tako boste lažje ocenili, kako uspešno ste ga dosegli ali presegli. Cilje je dobro postaviti tudi v časovni okvir, da veste, do kdaj želite doseči želeno stanje. Takšne cilje je tudi veliko lažje načrtovati in spremljati realizacijo.

Določite proračun za medijsko komuniciranje in trženje

V svojo medijsko strategijo ne pozabite vključiti proračun, ki ga boste namenili za trženje. Tako boste lažje načrtovali in obvladovali porabo. Brez omejenega proračuna, se lahko hitro zgodi, da boste porabili več, kot je bilo potrebno, rezultati pa ne bodo bistveno boljši. Hitro se lahko zgodi, da bo poraba večja, kot bo želeni učinek.

Analizirajte rezultate preteklih let in se učite iz izkušenj

Analizirajte marketinške rezultate preteklih let in upoštevate ugotovitve pri planiranju nove strategije. Upoštevajte dobro prakso iz preteklih let. Spremljajte kako to počnejo uspešni in to upoštevajte tudi vi. Najboljše medijske strategije se razvijajo dlje časa in temeljijo na dobrih praksah iz preteklih let. Zato je dobro spremljati, kaj prinaša dobre rezultate in na temu graditi v prihodnje. Neuspešne aktivnosti, nam povedo, česa v prihodnje ne smemo več početi, tako boste še uspešnejše dosegali zastavljene cilje.

Opredelite namen medijske strategije

Namen strategije medijskih aktivnosti je v veliki meri odvisen od tega, kaj želite doseči. Če želi podjetje izboljšati svojo prepoznavnost na trgu in izboljšanje komunikacijo s kupci, je popolnoma drugačen cilj, kot če želite povečati prodajo za 20% v tekočem poslovnem letu.

Kakšno medijsko strategijo izbrati

Vse medijske strategije se zastavljamo z enakim pristopom, pri vaski strategiji je potrebno določiti ciljni trg, kupce in določiti cilje. Glavna razlika je v tem, kakšni so naši cilji. Glede na vrsto cilja, obstajajo naslednje strategije in sicer: dvig prepoznavnosti, povečanje obveščenosti kupcev, plasiranje novega izdelka na trg, itd…

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag.

Glavni razlogi, zakaj veliko podjetij ni uspešnih pri objavljanju blogov in vlogov

Izpostavil bom pet glavnih razlogov, zakaj veliko preveč podjetij ne doseže svojih želja in ciljev v vsebinskem marketingu in pisanju blogov. Predvsem so manj uspešna v vsebinskem marketingu majhna podjetja, ki si ne morejo privoščiti strokovnjake, ki so usposobljeni za izvajanje učinkovitega vsebinskega marketinga. Zadnjih nekaj let, so se blogi zelo uveljavili v poslovnem svetu. Trg je napolnjen z različnimi blogi, novicami in vsebinami. Veliko marketinško uspešnih podjetij objavlja zanimive in strokovne vsebine na svojih spletnih straneh in na družbenih omrežjih. Podjetja z objavljanjem blogov in video blogov prenašajo svoje znanje, izkušnje in informacije o izdelkih in storitvah, svojim kupcem. Skozi bloge se vzpostavi interakcija med podjetjem in kupci. Kupci skozi komentarje delijo svoje izkušnje in postavljajo vprašanja. S tem podjetje pridobiva na kredibilnosti, prepoznavnosti in zaupanju kupcev. Veliko podjetij se navduši nad blogi in jih vpelje v svojo marketinško strategijo. Veliko je takšnih, ki jim ne uspe in hitro odnehajo. Zakaj?

Disciplina
Če želimo učinkovit vsebinski marketing, je potrebno vključiti veliko mero discipline. Ko enkrat svoje stranke navadite na to, da boste vsake toliko časa preko digitalnih medijev objavili kakšen zanimiv blog, novico, video blog ali infografiko, jih boste razočarali, če tega ne boste redno izvajali. Zato je nujno potrebno, da si podjetje naredi temeljit uredniški načrt, kašne vsebine boste objavljali, kako pogosto in kje jih boste objavljali. Opredeliti je potrebno tudi, kako boste o tem obveščali svoje bralce. Če ne boste imeli pri pripravi marketinških vsebin red in disciplino, ste pogoreli. Izgubili boste na kredibilnosti in zaupanju.

Motivacija
Marketing mora motivirati svoje strokovne sodelavce v podjetju, da bodo pripravljali zanimive bloge za stranke in tudi odgovarjali na njihova vprašanja. Nekatera podjetja svojim sodelavcem brez ustrezne motivacije, naprti pisanje blogov. Veliko podjetij od svojih sodelavcev pričakuje, da bodo pripravljali bloge v svojem delovnem času, poleg ostalega rednega dela. Tisti, ki redno pišemo različne vsebine vemo, da je za to potrebno precej časa. Potrebno je razmisliti, o čem pisati, da bo za bralca zanimivo, prav tako preveriti nemalo informacije itd… To pa terja svoj čas ter veliko samoiniciativnosti.  Ljudi je potrebno motivirati.

Cilji
Podjetje, ki želi vključiti v svoj marketing bloge iz svojega področja, si mora narediti načrt in postaviti cilje. V načrtu je potrebno specificirati, kakšne vsebine želimo sporočati, kako pogosto in izdelati uredniški načrt. Takšnega načrta se je potrebno tudi držati.

Strokovnost
Zelo pomembno je, da so vsebine, ki jih pišete resnične in relevantne. Vsebine naj bodo slovnično pravilno zapisane, če je v tekstu veliko slovničnih napak, s tem kažete slab odnos do vaših bralcev. Za strokovne vsebine naj poskrbijo za to kompetentni sodelavci. Ne pišite o stvareh, ki jih slabo poznate.

Vztrajnost
Ko boste začeli z objavljanjem blogov in vlogov, ne boste imeli ravno visoke stopnje branosti. Najprej si je potrebno ustvariti občinstvo. Ljudje rabimo nekaj časa, da se nam stvari približajo, zato je potrebno vztrajati dlje časa in nikar se ne opravičevati, da vaših vsebin tako nihče ne bere. Potrebno si je ustvariti občinstvo. To pa žal ne gre čez noč.