Komponente medijske strategije

Katera so glavna področja, ki jih vključuje medijska strategija?

Medijska strategija je načrt aktivnosti, s katerimi bo podjetje doseglo svojo ciljno občinstvo in s tem posredno povečalo prepoznavnost ter možnost za prodajo. Ko poskušamo pridobiti pozornost na ciljnem trgu, je potrebno poznati natančne demografske značilnosti naše ciljne skupine in na kakšen način si bomo pridobili njihovo pozornost.

Pri izdelavi medijske strategije v marketingu, je potrebno upoštevati nekatere ključne komponente, in sicer:
– Opredelite, kdo je vaše ciljno občinstvo ter do so ciljni kupce in trgi;
– Postavite si merljive in dosegljive cilje;
– Določite proračun za izvajanje medijske strategije;
– Analizirajte rezultatov preteklih let;
– Kakšno medijsko strategijo izbrati,

Opredelite svojo ciljno občinstvo in ciljne kupce

Za uspešno medijsko strategijo je zelo pomembno, da poznamo, kdo je naše občinstvo (koga nagovarjamo) in kdo so naši kupci. Bolje, ko boste poznali značilnosti vašega ciljnega občinstva in kupcev, lažje boste prilagodili strategijo glede na njihove značilnosti, potrebe in navade. Pri poznavanju vašega občinstva je potrebno poznati demografske in geografske značilnosti. Zelo pomembno je poznati značilnosti vašega občinstva, kje in kako izkoriščajo svoj prosti čas, kakšne medije spremljajo in kako jih najlažje dosežemo s svojim tržnim komuniciranjem.

Na primer: če so naše ciljno občinstvo mladi med 15 in 30 letom, potem jih bomo najbolje dosegali preko elektronskih medijev in družbenih omrežij.

Postavite si realne, merljive in dosegljive cilje

Zelo pomembna komponenta pri oblikovanju strategije je tudi določitev ciljev. Cilji morajo biti realni, merljivi in dosegljivi. Če si zastavite cilj, da želite povečati prodajo, boste cilj sicer dosegli, ampak boste težko ocenili, kako uspešni ste bili. Če si zastavite cilj, da želite povečati prodajo za 20% v tekočem poslovnem letu, imate že bolj konkretno zastavljen cilj. Tako boste lažje ocenili, kako uspešno ste ga dosegli ali presegli. Cilje je dobro postaviti tudi v časovni okvir, da veste, do kdaj želite doseči želeno stanje. Takšne cilje je tudi veliko lažje načrtovati in spremljati realizacijo.

Določite proračun za medijsko komuniciranje in trženje

V svojo medijsko strategijo ne pozabite vključiti proračun, ki ga boste namenili za trženje. Tako boste lažje načrtovali in obvladovali porabo. Brez omejenega proračuna, se lahko hitro zgodi, da boste porabili več, kot je bilo potrebno, rezultati pa ne bodo bistveno boljši. Hitro se lahko zgodi, da bo poraba večja, kot bo želeni učinek.

Analizirajte rezultate preteklih let in se učite iz izkušenj

Analizirajte marketinške rezultate preteklih let in upoštevate ugotovitve pri planiranju nove strategije. Upoštevajte dobro prakso iz preteklih let. Spremljajte kako to počnejo uspešni in to upoštevajte tudi vi. Najboljše medijske strategije se razvijajo dlje časa in temeljijo na dobrih praksah iz preteklih let. Zato je dobro spremljati, kaj prinaša dobre rezultate in na temu graditi v prihodnje. Neuspešne aktivnosti, nam povedo, česa v prihodnje ne smemo več početi, tako boste še uspešnejše dosegali zastavljene cilje.

Opredelite namen medijske strategije

Namen strategije medijskih aktivnosti je v veliki meri odvisen od tega, kaj želite doseči. Če želi podjetje izboljšati svojo prepoznavnost na trgu in izboljšanje komunikacijo s kupci, je popolnoma drugačen cilj, kot če želite povečati prodajo za 20% v tekočem poslovnem letu.

Kakšno medijsko strategijo izbrati

Vse medijske strategije se zastavljamo z enakim pristopom, pri vaski strategiji je potrebno določiti ciljni trg, kupce in določiti cilje. Glavna razlika je v tem, kakšni so naši cilji. Glede na vrsto cilja, obstajajo naslednje strategije in sicer: dvig prepoznavnosti, povečanje obveščenosti kupcev, plasiranje novega izdelka na trg, itd…

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag.