Prispevki

Za učinkovit marketing je potrebno določiti tri ključne marketinške cilje. Katere?

Za uspešno trženje se mora vsako podjetje zavedati, da potrebuje učinkovito marketinško strategijo. Ključnega pomena pri marketingu je, da si določimo oz. identificiramo tri glavne marketinške cilje in sicer kaj je naš ciljni trg, prodajni cilj in komunikacijski cilj. Ko si podjetje določi te marketinške cilje, lažje sledi svoji viziji.

Pomembno je, da so ta tri ključna področja identificirana, saj bomo tako lažje in učinkovitejše zastavili strategijo trženja svojih izdelkov in storitev. Ni dovolj, da samo razumemo ta tri ključna področja, potrebno je razumeti, da te tri komponente delujejo skupaj, da jih natančno opredelimo in tudi upoštevamo.

Podjetja morajo identificirati naslednja ključna področja:
1. Kje je naš ciljni trg?
2. Kaj naš prodajni cilj?
3. Kakšen je naš komunikacijski cilj?

Naš ciljni trg je tisti trg, za katerega je naš izdelek ali storitev zanimiva. To je trg, na katerem je vaša ciljna skupina, ki bo kupovala vaše izdelke ali storitve. Vsak ciljni trg lahko nadalje razčlenimo po segmentih glede na demografske, psihografske, dohodkovne in starostne razlike. Našo marketinško strategijo je potrebno prilagoditi značilnosti našega ciljnega trga in ciljni skupini kupcev. Na primer: Če prodajamo programsko opremo, ki je namenjena mladini, je potrebno prilagoditi način komuniciranja s to ciljno skupino preko medijev, ki jih ta populacija najpogosteje uporablja. Pri oglaševanju se je potrebno osredotočati na njihove skupne interes, njihove idole in trende.

Tudi prodajne cilje je potrebno prilagoditi vaši ciljni skupini. Najpomembnejši prodajni cilj je cena izdelka, ki mora biti oblikovana tako, da si bodo posamezniki iz vaše ciljne skupine lahko privoščili vaš izdelek ali storitev. Če bo cena prenizka, bomo izgubili na verodostojnosti, če bo previsoka, se bodo posamezniki raje odločali za substitute in/ali konkurenčne izdelke.

Tudi pri komuniciranju s kupci se je potrebno omejiti glede na ciljni trg in prodajni cilj. Pri komuniciranju s ciljnim trgom uporabljamo različne metode, stile in komunikacijske kanale. Vse to z ciljem, da bomo najbolj učinkovito dosegli definiran ciljni trg in ciljne kupce. Pri oblikovanju trženjskih sporočil je potrebno upoštevati, kdo so naši kupci oz. kateri segment kupcev nagovarjamo, da se bom s sporočilom čim bolj približali njihovim interesom. Sporočila, ki ga pošiljamo v skladu našega komunikacijskega cilja so lahko formalna ali neformalna. Uporabljamo lahko različne komunikacijske strategije, kanale in medije.

Vsa omenjena področja so pomembna in delujejo v sožitju, so kot sestavljanka. Ko imamo definirana ta tri marketinška področja, lažje načrtujemo celoten marketinški splet. Tako bomo lažje prilagodili sporočila, promocijo in trženjske akcije naši ciljni skupini in tako dosegali boljše prodajne rezultate.

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag.