Prispevki

Komponente medijske strategije

Katera so glavna področja, ki jih vključuje medijska strategija?

Medijska strategija je načrt aktivnosti, s katerimi bo podjetje doseglo svojo ciljno občinstvo in s tem posredno povečalo prepoznavnost ter možnost za prodajo. Ko poskušamo pridobiti pozornost na ciljnem trgu, je potrebno poznati natančne demografske značilnosti naše ciljne skupine in na kakšen način si bomo pridobili njihovo pozornost.

Pri izdelavi medijske strategije v marketingu, je potrebno upoštevati nekatere ključne komponente, in sicer:
– Opredelite, kdo je vaše ciljno občinstvo ter do so ciljni kupce in trgi;
– Postavite si merljive in dosegljive cilje;
– Določite proračun za izvajanje medijske strategije;
– Analizirajte rezultatov preteklih let;
– Kakšno medijsko strategijo izbrati,

Opredelite svojo ciljno občinstvo in ciljne kupce

Za uspešno medijsko strategijo je zelo pomembno, da poznamo, kdo je naše občinstvo (koga nagovarjamo) in kdo so naši kupci. Bolje, ko boste poznali značilnosti vašega ciljnega občinstva in kupcev, lažje boste prilagodili strategijo glede na njihove značilnosti, potrebe in navade. Pri poznavanju vašega občinstva je potrebno poznati demografske in geografske značilnosti. Zelo pomembno je poznati značilnosti vašega občinstva, kje in kako izkoriščajo svoj prosti čas, kakšne medije spremljajo in kako jih najlažje dosežemo s svojim tržnim komuniciranjem.

Na primer: če so naše ciljno občinstvo mladi med 15 in 30 letom, potem jih bomo najbolje dosegali preko elektronskih medijev in družbenih omrežij.

Postavite si realne, merljive in dosegljive cilje

Zelo pomembna komponenta pri oblikovanju strategije je tudi določitev ciljev. Cilji morajo biti realni, merljivi in dosegljivi. Če si zastavite cilj, da želite povečati prodajo, boste cilj sicer dosegli, ampak boste težko ocenili, kako uspešni ste bili. Če si zastavite cilj, da želite povečati prodajo za 20% v tekočem poslovnem letu, imate že bolj konkretno zastavljen cilj. Tako boste lažje ocenili, kako uspešno ste ga dosegli ali presegli. Cilje je dobro postaviti tudi v časovni okvir, da veste, do kdaj želite doseči želeno stanje. Takšne cilje je tudi veliko lažje načrtovati in spremljati realizacijo.

Določite proračun za medijsko komuniciranje in trženje

V svojo medijsko strategijo ne pozabite vključiti proračun, ki ga boste namenili za trženje. Tako boste lažje načrtovali in obvladovali porabo. Brez omejenega proračuna, se lahko hitro zgodi, da boste porabili več, kot je bilo potrebno, rezultati pa ne bodo bistveno boljši. Hitro se lahko zgodi, da bo poraba večja, kot bo želeni učinek.

Analizirajte rezultate preteklih let in se učite iz izkušenj

Analizirajte marketinške rezultate preteklih let in upoštevate ugotovitve pri planiranju nove strategije. Upoštevajte dobro prakso iz preteklih let. Spremljajte kako to počnejo uspešni in to upoštevajte tudi vi. Najboljše medijske strategije se razvijajo dlje časa in temeljijo na dobrih praksah iz preteklih let. Zato je dobro spremljati, kaj prinaša dobre rezultate in na temu graditi v prihodnje. Neuspešne aktivnosti, nam povedo, česa v prihodnje ne smemo več početi, tako boste še uspešnejše dosegali zastavljene cilje.

Opredelite namen medijske strategije

Namen strategije medijskih aktivnosti je v veliki meri odvisen od tega, kaj želite doseči. Če želi podjetje izboljšati svojo prepoznavnost na trgu in izboljšanje komunikacijo s kupci, je popolnoma drugačen cilj, kot če želite povečati prodajo za 20% v tekočem poslovnem letu.

Kakšno medijsko strategijo izbrati

Vse medijske strategije se zastavljamo z enakim pristopom, pri vaski strategiji je potrebno določiti ciljni trg, kupce in določiti cilje. Glavna razlika je v tem, kakšni so naši cilji. Glede na vrsto cilja, obstajajo naslednje strategije in sicer: dvig prepoznavnosti, povečanje obveščenosti kupcev, plasiranje novega izdelka na trg, itd…

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag.

Digitalni marketing

5 ravni prodajnega procesa v digitalnem marketingu

Ste vedeli, da je kar 7 od 10 obiskovalcev na vaši spletni strani pripravljen opraviti nakup. Naša naloga je, da jih pripravimo k pristanku in uspešno izpeljemo prodajo.

Ste razmišljali, kakšno interakcijo zagotoviti v pri komuniciranju s strankami preko spleta, da jih pripravite do odločitve za nakup?

Stvar je dokaj preprosta, če boste vključili strategijo petih korakov v vašo strategijo digitalnega marketinga. Proces je zastavljen tako, da gradi na zaupanju in izpolnjevanjem psihološke potrebe potencialnega kupca. Obiskovalca spremljamo in motiviramo vse do uspešnega zaključka prodaje. Kupci v procesu prodaje nudimo vso potrebno podporo, da uspešno zaključimo prodajni proces.

Vsi ki se ukvarjamo s trženjem dobro vemo, da obstaja psihološka potreba, ki jo moramo izpolniti, da potencialnega kupca prepričamo v nakup izdelka ali storitve.

Pri zasnovi strategije digitalnega marketinga, je pomembno vključiti pet ravni prodajnega procesa in kako jih vključimo na našo spletno stran. Teh pet ravni prodajnega procesa so ključne komponente, ki bodo naključnega obiskovalca na vaši spletni strani spremenile v kupca.

5 ravni prodajnega procesa sestavljajo naslednje komponente:

 1. Marketing – usmerjen in prilagojen za vaš ciljni trg;
 2. Verodostojnost in zaupanje – pomemben element, ki prepriča kupca;
 3. Pozicioniranje kupca – preko procesa pozicionirajte potrebe kupca (7/10 želim kupiti);
 4. Predstavitev izdelka ali storitve, ki ustreza potrebam kupca;
 5. Uspešno zaključena prodaja

Če želite podrobneje spoznati vsako fazo posebej, berite dalje.

Raven 1: Marketinško raziskovanje

Raziskovanje je rezultat vašega marketinga. Po določitvi ciljnega trga in ciljne populacije, je potrebno ustrezno optimizirati spletno stran, da se bo uvrščala visoko v iskalnikih, kjer se nahajajo naši potencialni kupci. Potrebno je ugotoviti, kaj je vaša posebnost in kaj unikat v ponudbi. To boste najlažje ugotovili, če si odgovorite na naslednja vprašanja:

 • Kje je tržna niša, ki jo zapolnjuje vaš izdelek ali storitev?
 • V čem je vaše podjetje drugačno od drugih, kaj vas dela prepoznavne in privlačne?

Raven 2: Gradite na verodostojnosti in zaupanju

Gradite na zaupanju in verodostojnosti na vsakem, koraku. Bodite iskreni do ljudi. Na takšen način tudi postavite spletno stran, ki je ogledalo vašega podjetja. Na spletnih straneh uporabljajte elemente, ki gradijo isto zaupanje, kot ga vi kot oseba želite dati svojim kupcem. Obiskovalec spletne strani nezavedno presodi o vaši verodostojnosti, glede na psihološko stanje, ki ga spletna stran pri njem izzove.

Odgovorite si na naslednja vprašanja in ugotovite ali je vaš spletni nastop verodostojen in vreden zaupanja:

 • Ali je spletna stran zanesljiva?
 • Se vsebine nalagajo hitro, so slike čiste in povezave delujejo?
 • Ali spletna stran daje občutek strokovnosti in legitimnosti podjetja?
 • Ali je mogoče priti do odgovorov preko navigacije ali je potrebno samostojno odkrivanje?
 • Ali je vsebina ažurirana in redno osvežena (datum in čas objave)?
 • Ali imate kakšne slovnične ali tipkarske napake?
 • Ali so slike in grafike moteče in nepomembne?
 • Ali je enostavno najti podatke o podjetju, pogoje objavljanja spletnega mesta in politiko zasebnosti (piškotki)?
 • Ali je enostavno najti podporo za kupce?

Poglejte si svojo spletno stran in s pomočjo vprašanj ugotovite, ali je stran pripomoček vašim kupcem ali jih prepuščate nevednosti. Spletna stran mora delovati, kot osebni vodnik, kot virtualni priročnik, ki pozna potrebe vaših obiskovalcev in jim ponuja rešitve.

Raven 3: Pozicioniranje kupca

Obiskovalec spletne strani bo pravilno usmerjena po vsebinah spletne strani, če ste upoštevali prve korake v raziskovanju. Zdaj je čas, za izpolnimo potrebe in pogoje obiskovalca, da se odloči za nakup. Oseba, ki je prišla na spletno stran, išče rešitev za svojo potrebo ali problem. Svojo potrebo želi potešiti z nakupom vašega izdelka ali storitev. Študije kažejo, da je 7 od 10 obiskovalcev spletne strani pripravljenih opraviti nakup. Vzamite si čas in spremljate kupce ter jih usmerjajte k tistemu, kar želijo ali potrebujejo.

Ali znate določiti potrebo kupca preko spletne strani in ga pravilno usmeriti?

Ali imate zagotovljeno ustrezno pomoč in podporo za tiste kupce, ki še niso čisto prepričani in rabijo nekaj da jih pripravi k pristanku za nakup?

Raven 4: Predstavitev izdelka in storitve

Vse ravni prodajnega procesa se med seboj pokrivajo, zato mora biti predstavitev vašega izdelka ali storitve narejena tako, da predstavlja tiste prednosti in rešitve, ki so za posameznega kupca pomembne. Na primer, če ste ponudnik računovodskih storitev, je potrebno prilagoditi tako ponudbo, kot predstavitev vaših storitev vsaki skupini stran posebej. Če po storitvah povprašuje novo nastalo podjetje ali podjetnik, ga je potrebno obravnavati drugače, kot če po vaših storitvah povprašuje izkušeno podjetje, ki ima tudi drugačne potrebe.

Če boste stranki na pravi način predstavili vaše izdelek ali storitev, je veliko večja verjetnost, da boste uspešno zaključili prodajo.

Raven 5: Uspešno zaključena prodaja

 • Ali vaša spletna stran omogoča uspešen zaključek prodaje?
 • Preverite vsak izdelek in storitev, ki ga ponujate, ali zagotavljate dovolj informacij o izdelku.
 • Ali so opisi vaših izdelkov in storitev vabljivi. Ali vaš opis odgovarja na najpogosteje zastavljena vprašanja?
 • Ali omogočate varno plačevanje preko spleta?
 • Ali omogočate dovolj različnih možnosti za plačevanje preko spleta?

Če imate urejene zgoraj zastavljena vprašanja, boste zagotovo s stranko tudi uspešno zaključili prodajo.

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag

načrtovanje marketinške startegije

6 ključnih dejavnikov pri načrtovanju strategije digitalnega marketinga

Marketinška strategija je načrt ukrepov, s katerimi podjetje doseže želeno ciljno skupino. Ko si podjetje določi svojo ciljno skupino za trženje svojih izdelkov ali storitev, mora raziskati ali pridobiti demografske značilnosti ciljne skupine potencialnih kupcev. Potrebno je ugotoviti, kako boste na najbolj učinkovit način dobili njihovo pozornost. Iz vsakdanjega življenja vemo, da se posamezne skupine ljudi različno vedejo, imajo različne interese, cilje in potrebe. Vse to je potrebno upoštevati pri načrtovanju marketinške strategije.
Pri načrtovanju strategije digitalnega marketinga, je potrebno upoštevati šest ključnih komponent.

1. Določitev ciljne skupine in trga

Več podatkov in informacij, ko imamo o ciljni skupini, uspešnejše bomo lahko načrtovali strategijo trženja, ki bo prilagojena posamezni ciljni skupini glede na njihove navade, potrebe, stil življenja, kako jih bomo najlažje dosegli, itd… Na primer, če smo si za ciljno skupino izbrali mladino, jih bomo lažje dosegali preko družabnih omrežij in mobilnih aplikacijah, kot po tradicionalnih vrstah medijev (radio, TV, časopisi,…)

2. Določitev realnih in merljivih ciljev

Ne glede na to, kaj planiramo, si je potrebno postavljati realne in merljive cilje. Pri določanju in planiranju ciljev v marketingu je potrebno prav tako upoštevati pravilo, da si postavimo dosegljive in merljive cilje. Če si postavimo previsoke cilje in jih ne bomo dosegli, bo to zelo slabo vplivalo na našo motivacijo. Prav tako, če si ne bomo postavili merljivih ciljev, bomo zelo težko ocenili, kako uspešni smo pri njihovem doseganju.
Če si zastavimo za cilj, povečanje tržnega deleža ali povečanje prodaje, je to težko oceniti, kako uspešni smo bili. Če pa si zastavimo bolj merljive cilje, na primer, povečanje tržnega deleža za 5% ali povečanje prodaje za 20% v letu 2016, je možno na koncu leta natančno ugotoviti, kako uspešni smo bili pri doseganju teh ciljev. Tako merljive cilje je tudi lažje planirati in jih postaviti v izvedljiv časovni načrt.

3. Določitev proračuna za marketing in trženje

V marketinško strategijo je potrebno vključiti tudi določitev proračuna, ki ga bomo potrebovali za izvajanje aktivnosti. Brez ustreznega proračuna, lahko brezglavo porabimo preveč denarja, ali zaradi pretiranega varčevanja izgubljamo priložnosti.

4. Učite se iz rezultatov in izkušen

Učinkovite marketinške strategije se razvijajo skozi čas. Če podjetje s svojo strategijo ne doseže zastavljenih ciljev, se mora iz tega nekaj naučiti. Vedno je potrebno ugotoviti, kaj smo naredili narobe in kaj dobro. Tako bomo pri načrtovanju strategij v prihodnje veliko bolj previdni in racionalni. To je tudi eden od razlogov, zakaj je postavljanje merljivih ciljev tako pomembno.

5. Določitev namena za marketinško strategijo

Namen marketinške strategije je odvisen od tega, kaj želimo z njo doseči. Če imamo za cilj povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, je strategija popolnoma drugačna, kot če želimo povečati prodajo za 20% v poslovnem letu. Z dobro zastavljeno strategijo je mogoče doseči vsak cilj.

6. Različne vrste marketinških strategij

Pristop pri načrtovanju marketinške strategije vedno enak. Pri vsaki strategiji je potrebno določiti ciljno skupino, merljive in realne cilje ter proračun. Cilji strategije so lahko popolnoma različni. Glede na zastavljene cilje je potrebno uporabiti različne vrste strategij. Na primer, pri strategiji za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke ali podjetja je popolnoma drugačna, kot pri strategiji plasiranja novega izdelka na trg.

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag.