Prispevki

Komponente medijske strategije

Katera so glavna področja, ki jih vključuje medijska strategija?

Medijska strategija je načrt aktivnosti, s katerimi bo podjetje doseglo svojo ciljno občinstvo in s tem posredno povečalo prepoznavnost ter možnost za prodajo. Ko poskušamo pridobiti pozornost na ciljnem trgu, je potrebno poznati natančne demografske značilnosti naše ciljne skupine in na kakšen način si bomo pridobili njihovo pozornost.

Pri izdelavi medijske strategije v marketingu, je potrebno upoštevati nekatere ključne komponente, in sicer:
– Opredelite, kdo je vaše ciljno občinstvo ter do so ciljni kupce in trgi;
– Postavite si merljive in dosegljive cilje;
– Določite proračun za izvajanje medijske strategije;
– Analizirajte rezultatov preteklih let;
– Kakšno medijsko strategijo izbrati,

Opredelite svojo ciljno občinstvo in ciljne kupce

Za uspešno medijsko strategijo je zelo pomembno, da poznamo, kdo je naše občinstvo (koga nagovarjamo) in kdo so naši kupci. Bolje, ko boste poznali značilnosti vašega ciljnega občinstva in kupcev, lažje boste prilagodili strategijo glede na njihove značilnosti, potrebe in navade. Pri poznavanju vašega občinstva je potrebno poznati demografske in geografske značilnosti. Zelo pomembno je poznati značilnosti vašega občinstva, kje in kako izkoriščajo svoj prosti čas, kakšne medije spremljajo in kako jih najlažje dosežemo s svojim tržnim komuniciranjem.

Na primer: če so naše ciljno občinstvo mladi med 15 in 30 letom, potem jih bomo najbolje dosegali preko elektronskih medijev in družbenih omrežij.

Postavite si realne, merljive in dosegljive cilje

Zelo pomembna komponenta pri oblikovanju strategije je tudi določitev ciljev. Cilji morajo biti realni, merljivi in dosegljivi. Če si zastavite cilj, da želite povečati prodajo, boste cilj sicer dosegli, ampak boste težko ocenili, kako uspešni ste bili. Če si zastavite cilj, da želite povečati prodajo za 20% v tekočem poslovnem letu, imate že bolj konkretno zastavljen cilj. Tako boste lažje ocenili, kako uspešno ste ga dosegli ali presegli. Cilje je dobro postaviti tudi v časovni okvir, da veste, do kdaj želite doseči želeno stanje. Takšne cilje je tudi veliko lažje načrtovati in spremljati realizacijo.

Določite proračun za medijsko komuniciranje in trženje

V svojo medijsko strategijo ne pozabite vključiti proračun, ki ga boste namenili za trženje. Tako boste lažje načrtovali in obvladovali porabo. Brez omejenega proračuna, se lahko hitro zgodi, da boste porabili več, kot je bilo potrebno, rezultati pa ne bodo bistveno boljši. Hitro se lahko zgodi, da bo poraba večja, kot bo želeni učinek.

Analizirajte rezultate preteklih let in se učite iz izkušenj

Analizirajte marketinške rezultate preteklih let in upoštevate ugotovitve pri planiranju nove strategije. Upoštevajte dobro prakso iz preteklih let. Spremljajte kako to počnejo uspešni in to upoštevajte tudi vi. Najboljše medijske strategije se razvijajo dlje časa in temeljijo na dobrih praksah iz preteklih let. Zato je dobro spremljati, kaj prinaša dobre rezultate in na temu graditi v prihodnje. Neuspešne aktivnosti, nam povedo, česa v prihodnje ne smemo več početi, tako boste še uspešnejše dosegali zastavljene cilje.

Opredelite namen medijske strategije

Namen strategije medijskih aktivnosti je v veliki meri odvisen od tega, kaj želite doseči. Če želi podjetje izboljšati svojo prepoznavnost na trgu in izboljšanje komunikacijo s kupci, je popolnoma drugačen cilj, kot če želite povečati prodajo za 20% v tekočem poslovnem letu.

Kakšno medijsko strategijo izbrati

Vse medijske strategije se zastavljamo z enakim pristopom, pri vaski strategiji je potrebno določiti ciljni trg, kupce in določiti cilje. Glavna razlika je v tem, kakšni so naši cilji. Glede na vrsto cilja, obstajajo naslednje strategije in sicer: dvig prepoznavnosti, povečanje obveščenosti kupcev, plasiranje novega izdelka na trg, itd…

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag.

Blog v marketingu

Izkoristite bloge za utrjevanje vaše blagovne znamke

Vse več uporabnikov interneta prebira bloge in forume, da si pridobijo dodatne informacije, preden se odločijo za nakup. Več kot 50% internetnih uporabnikov bere bloge, ki postaja eden izmed najvplivnejših digitalnih virov informacij. Pisanje in objavljanje blogov postaja ključni dejavnik pri digitalnem marketingu.
Veliko podjetij najema zunanje blogarje, da pišejo o njihovih izdelkih in storitvah. Še posebej je to popularno pri kozmetičnih podjetij, kjer uporabnice pišejo o kozmetiki. Na tem mestu se vprašam o pristnosti in verodostojnosti, saj »blogarke«, pišejo strokovne članke o kozmetiki, čeprav za to niso ustrezno usposobljene, poleg tega jim kozmetična industrija za to tudi plačuje.

Ustvarjanje osebnosti blagovne znamke

Oglaševalci se zavedajo, da ljudje bolj zaupajo priporočilom prijateljev, kot komercialnim oglasom. Današnji potrošnik želi vedeti, da bloge pišejo običajni ljudje. Veliko podjetij pri digitalnem marketingu uporablja to strategijo, tako se bralci bolje poistovetijo z blagovno znamko. Blogarji so v veliko pomoč pri promociji in dajo osebnost blagovni znamki. Ljudje vidijo, da se o blagovni znamki veliko piše, da o tem pišejo običajni ljudje, zato takšni blagovni znamki veliko bolj zaupajo.

Zunanja mnenja imajo večjo vrednost

Manj kot 20% uporabnikov interneta se ne obrača na bloge in forume, preden se odloča za nakup določenega izdelka ali storitve. V to skupino spada starejša populacija. Mlajše generacije bolj zaupajo informacijam pridobljenih preko spleta, še posebej, če so te informacije objavili običajni ljudje. Sodelovanje z blogarji spodbuja prepoznavnost blagovne znamke in njeno verodostojnost. Blogarji predstavljajo blagovno znamko z drugačnega, bolj poštenega vidika. Seveda vedno obstaja kanček dvoma, kaj če je blogar plačan za to, da o blagovni znamki piše le pozitivne in dobre stvari. Uporaba blogarjev v marketinški strategiji, je odličen način promocije, saj osebe izven podjetja pišejo o vaših izdelkih, storitvah in blagovni znamki, ki je veliko bolj zaupljiv vir za vaše potencialne kupce.

Vsebinski marketing vs tradicionalno oglaševanje

Tisti, ki se ukvarjate z digitalnim marketingom zagotovo poznate rek: Vsebina je kralj. To zagotovo drži. Tradicionalno oglaševanje je veliko manj pristno in precej dražje. Blagovne znamke, ki tržijo svoje izdelke ali storitve z uporabo vsebinskega marketinga (content marketing), imajo do 7-krat višjo prodajo oceno (conversion rate), kar pomeni, da se jim je povečala prodaja in da na trgu dosegajo tudi višjo ceno za svoje izdelke. Vsebina je ključ do poslovnega uspeha. Kupec ne želi direktne prodaje, temveč potrebuje veliko več informacij, da se odloči za nakup. Oglasni panoji, revije in TV oglasi izgubljajo svojo moč. Kar 90% potencialnih kupcev je potrdilo, da so našli koristne vsebine. 77% kupcev meni, da podjetje, ki ima objavljene pristne blogarske vsebine zainteresirano graditi bolj pristne odnose s svojimi kupci. To je velikokrat motivacija kupca na nakup. Seveda se je potrebno zavedati, da je tudi pri objavljanju vsebin na spletu potrebno imeti izdelan načrt in strategijo. Vsebina blogov je pomembna tudi za SEO (Search Engine Optimization) oz. uvrščanje spletnega mesta na višje mesto v spletnih iskalnikih (Google). Predvsem Google iskalnik bo imel vašo spletno stran veliko rajši, če boste objavljali ustrezne vsebine.

Uporaba blogov in blogarjev je lahko za vaše podjetje ena izmed najboljših marketinških strategij, ki bo pozitivno vplivala na uspešnost podjetja. Podjetja, ki se ne bodo posluževala sodobnih marketinških pristopov in uporabljale blogov, jih bo konkurenca hitro zasenčila.

Torej boste mirno sedeli in čakali, da vas konkurenca potolče ali boste pričeli resneje razmišljati o vsebinskem marketingu in o blogih.

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag.

načrtovanje marketinške startegije

6 ključnih dejavnikov pri načrtovanju strategije digitalnega marketinga

Marketinška strategija je načrt ukrepov, s katerimi podjetje doseže želeno ciljno skupino. Ko si podjetje določi svojo ciljno skupino za trženje svojih izdelkov ali storitev, mora raziskati ali pridobiti demografske značilnosti ciljne skupine potencialnih kupcev. Potrebno je ugotoviti, kako boste na najbolj učinkovit način dobili njihovo pozornost. Iz vsakdanjega življenja vemo, da se posamezne skupine ljudi različno vedejo, imajo različne interese, cilje in potrebe. Vse to je potrebno upoštevati pri načrtovanju marketinške strategije.
Pri načrtovanju strategije digitalnega marketinga, je potrebno upoštevati šest ključnih komponent.

1. Določitev ciljne skupine in trga

Več podatkov in informacij, ko imamo o ciljni skupini, uspešnejše bomo lahko načrtovali strategijo trženja, ki bo prilagojena posamezni ciljni skupini glede na njihove navade, potrebe, stil življenja, kako jih bomo najlažje dosegli, itd… Na primer, če smo si za ciljno skupino izbrali mladino, jih bomo lažje dosegali preko družabnih omrežij in mobilnih aplikacijah, kot po tradicionalnih vrstah medijev (radio, TV, časopisi,…)

2. Določitev realnih in merljivih ciljev

Ne glede na to, kaj planiramo, si je potrebno postavljati realne in merljive cilje. Pri določanju in planiranju ciljev v marketingu je potrebno prav tako upoštevati pravilo, da si postavimo dosegljive in merljive cilje. Če si postavimo previsoke cilje in jih ne bomo dosegli, bo to zelo slabo vplivalo na našo motivacijo. Prav tako, če si ne bomo postavili merljivih ciljev, bomo zelo težko ocenili, kako uspešni smo pri njihovem doseganju.
Če si zastavimo za cilj, povečanje tržnega deleža ali povečanje prodaje, je to težko oceniti, kako uspešni smo bili. Če pa si zastavimo bolj merljive cilje, na primer, povečanje tržnega deleža za 5% ali povečanje prodaje za 20% v letu 2016, je možno na koncu leta natančno ugotoviti, kako uspešni smo bili pri doseganju teh ciljev. Tako merljive cilje je tudi lažje planirati in jih postaviti v izvedljiv časovni načrt.

3. Določitev proračuna za marketing in trženje

V marketinško strategijo je potrebno vključiti tudi določitev proračuna, ki ga bomo potrebovali za izvajanje aktivnosti. Brez ustreznega proračuna, lahko brezglavo porabimo preveč denarja, ali zaradi pretiranega varčevanja izgubljamo priložnosti.

4. Učite se iz rezultatov in izkušen

Učinkovite marketinške strategije se razvijajo skozi čas. Če podjetje s svojo strategijo ne doseže zastavljenih ciljev, se mora iz tega nekaj naučiti. Vedno je potrebno ugotoviti, kaj smo naredili narobe in kaj dobro. Tako bomo pri načrtovanju strategij v prihodnje veliko bolj previdni in racionalni. To je tudi eden od razlogov, zakaj je postavljanje merljivih ciljev tako pomembno.

5. Določitev namena za marketinško strategijo

Namen marketinške strategije je odvisen od tega, kaj želimo z njo doseči. Če imamo za cilj povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, je strategija popolnoma drugačna, kot če želimo povečati prodajo za 20% v poslovnem letu. Z dobro zastavljeno strategijo je mogoče doseči vsak cilj.

6. Različne vrste marketinških strategij

Pristop pri načrtovanju marketinške strategije vedno enak. Pri vsaki strategiji je potrebno določiti ciljno skupino, merljive in realne cilje ter proračun. Cilji strategije so lahko popolnoma različni. Glede na zastavljene cilje je potrebno uporabiti različne vrste strategij. Na primer, pri strategiji za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke ali podjetja je popolnoma drugačna, kot pri strategiji plasiranja novega izdelka na trg.

Pripravil:
Uroš Ledinek, mag.